Dôvody, prečo využiť naše reklamné plochy nad diaľničným tunelom Branisko
– Rozmer reklamnej plochy 16x7m t.j. 112m2.
– Tieto megaboardové reklamné plochy sú osadené nad vstupmi do prvého diaľničného tunela na Slovenku – do tunela Branisko, na rozhraní okresov Levoča a Prešov. Tvorí na diaľnici D1 cestný vstup do celej východoslovenskej doliny smerom od Vysokých Tatier.
Sú široko-ďaleko v okolí jediné reklamné plochy, osadené v krásnom prírodnom prostredí.
Sú neprehliadnuteľné, viditeľné z veľkej vzdialenosti.

Dôvody,  prečo využiť naše reklamné plochy na železničných staniciach.

–  Rozmer reklamnej plochy 2x1m.

–  Dynamická a pútavá rekl. plocha –  vizuál obmieňajúci sa v čase.

–  Najvýhodnejšie umiestnenie rekl. plochy v danom interiéry z hľadiska sledovanosti.

– Do týchto miest ako významných centier svojich regiónov cestuje opakovane denne do

práce a z práce tisíce ľudí zo širokého okolia. T.j. pravidelné denné pôsobenie rekl. vizuálu

na Vašich potenciálnych zákazníkov.

–  Vo vestibuloch staníc sa ľudia zvyknú zdržať dlhšiu chvíľu a zrakom hľadajú niečo pútavé.

Obzvlášť cudzincova resp. návštevníkova myseľ a pozornosť býva na žel. stanici viac

otvorená k prijímaniu vonkajších vnemov.

Aktuálna ponuka:

Dôvody,  prečo využiť naše reklamné plochy v priestoroch obch. domov PRIOR.

–  Rozmer reklamnej plochy 2×0,8m.

–  Dynamická a pútavá rekl. plocha –  vizuál obmieňajúci sa v čase.

–  Najvýhodnejšie umiestnenie rekl. plochy v danom interiéry z hľadiska sledovanosti.

– Obchodné domy PRIOR sú postavené v samotných centrách uvedených miest, obvykle

v peších zónach, kde reálne predstavujú najrušnejšie a najnavštevovanejšie miesta.

– Samotné OD PRIOR ich využívajú k uvítaniu zákazníkov vo svojich obchodných

priestoroch.

Aktuálna ponuka: