Naša firma vznikla resp. bola založená v r. 1996 so zámerom poskytovať záujemcom kvalitné služby v oblasti propagácie.

V tom istom roku na podnet našich prvých klientov, ktorí sa na nás obracali so žiadosťou o poskytnutie kvalitných, pekných a hlavne vysoko-sledovaných reklamných plôch sme sa rozhodli vytvoriť sieť vlastných reklamných plôch disponujúcich práve takýmito vlastnosťami.

 

Základná otázka teda znela: Kde a ako osloviť v dnešnej uponáhľanej dobe mimo TV a iných drahých elektronických médií čo najväčšie a najširšie spektrum ľudí ?  Odpoveď na túto otázku kupodivu nebola veľmi zložitá.

 

1, Kde?

Kde je v dnešnej dobe najväčšia koncentrácia ľudí ?  Čomu sa ľudia dnes venujú najčastejšie?

Predsa cestovaniu a nákupom!

 

2, Ako?

Vhodným výberom reklamného pútača.

Jeho vhodnou resp. primeranou veľkosťou,  vhodným začlenením do interiéru a jeho pútavosťou (pokiaľ možno reklamu dynamickú, nie statickú).

 

Vytvorili sme preto sieť:

 

1,  NAJPÚTAVEJŠÍCH  A  NAJVAČŠÍCH  REKLAMNÝCH  PLOCH

     VO  VESTIBULOCH  ŹELEZNIČNÝCH STANÍC  REGIONÁLNYCH CENTIER.

2,  NAJPÚTAVEJŠÍCH  A  NAJVAČŠÍCH  REKLAMNÝCH  PLOCH

     V OBCHODNÝCH  DOMOCH  PRIOR.

3, V r. 2003 po dobudovaní nášho prvého diaľničného tunela na diaľnici D1 – tunela Branisko na rozhraní okresov Levoča a Prešov sme nad oboma vchodmi do tunela postavili a sprevádzkovali

DVE  MEGABOARDOVÉ  REKLAMNÉ  PLOCHY  ROZMEROV 16x7m.

 

Že sa nám náš zámer vytvoriť kvalitné reklamné plochy oslovujúce ročne milióny ľudí skutočne podaril, nás presviedčajú desiatky našich spokojných klientov.

Od najrenomovanejších firiem až po  malých živnostníkov.

Koniec-koncov tento fakt potvrdzuje aj výročie našej dvadsaťročnej existencie!