Najpútavejšie
reklamné plochy

 

tunel
Megaboardové reklamné plochy pri tuneli Branisko
  • Rozmer reklamnej plochy 16x7m
  • Vchody do tunela Braniska

Zisti viac »

Reklamné plochy vo vestibuloch železničných staníc regionálnych centier
  • Rozmer reklamnej plochy 2x1m
  • Dynamická a pútavá rekl. plocha

Zisti viac »

Reklamné plochy v priestoroch obch. domov PRIOR.
  • Rozmer reklamnej plochy 2×0,8m
  • Dynamická a pútavá rekl. plocha

Zisti viac »

Naša firma vznikla resp. bola založená v r. 1996 so zámerom poskytovať záujemcom kvalitné služby v oblasti propagácie.

V tom istom roku na podnet našich prvých klientov, ktorí sa na nás obracali so žiadosťou o poskytnutie kvalitných, pekných a hlavne vysoko-sledovaných reklamných plôch sme sa rozhodli vytvoriť sieť vlastných reklamných plôch disponujúcich práve takýmito vlastnosťami.

Ing. Vladimír Gajdoš – GaMa
+421 905 256 350
gajdos@gajdos-gama.sk
Humenská 24, 040 11 Košice